Co to je debatování?

K povinné výbavě každého ambicióznějšího člověka, ať už budoucího politika, diplomata, právníka, ekonoma či mnoha jiných neodmyslitelně patří i civilizovaný mluvený projev, stejně jako schopnost vést efektivní diskuzi a zřetelně formulovat názory a argumenty.

Debatování je nejúčinnější způsob, jak toho dosáhnout.

Nejedná se o pouhá rétorická cvičení ani o prosté rozebírání témat naší doby. Debatování je diskuze s pevně danými pravidly, v níž jedna strana - "vláda" stanovenou tezi podporuje a strana druhá - "opozice" vyvrací.  Debata má soutěžní formát. Strana, která účinněji obhájí svou pozici, použije silnější argumenty a je přesvědčivější, v debatě vítězí.

Debaty se zaměřují na nejvýznačnější politická, společenská, ekonomická i kulturní témata současnosti.  Běžným diskuzním jazykem je čeština. Debatování na UK však nabízí i možnost projevu v anglickém jazyce, což určitě ocení hlavně ti, kteří uvažují o studiu v zahraničí, kde je projev v cizím jazyce na úrovni nezbytnou podmínkou, nebo také ti studenti, jejichž kariéra angličtinu jako jednací jazyk předpokládá.

Finále Mistrovství světa 2012