Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy 

Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy je celouniverzitním spolkem, kde společně už více než dvacet let rozvíjíme své argumentační a rétorické schopnosti prostřednictvím soutěžní akademické debaty. Na našich pravidelných schůzkách se věnujeme Britské parlamentní debatě. V ní proti sobě stojí dvoučlenné týmy, kterým je předloženo kontroverzní téma, tzv. teze. Týmy na straně vlády se snaží přesvědčit rozhodčího a publikum, že teze platí, týmy na straně opozice tezi vyvrací. Témata debat odráží zásadní otázky ze všech oblastí lidské společnosti, legalizací eutanázie počínaje, strategií boje proti terorismu konče. Debatování tříbí schopnosti analytického myšlení, přesného formulování myšlenek nebo vám pomůže zbavit se trémy mluvit před lidmi. Vítáni jsou nejen studenti UK, ale také studenti jiných univerzit, středoškoláci či nestudenti. Zaujala vás debata? Přijďte na schůzku!

Pravidelné schůzky

Všechny zájemce o debatování zveme na naše pravidelné schůzky, které se konají každou středu v 18:30 v místnosti 010 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. O případných změnách času nebo místa vždy včas informujeme na našich sociálních sítích. 

Pro účast na schůzce nepotřebujete mít s debatou předchozí zkušenosti. Vysvětlíme vám vše potřebné a seznámíme vás s pravidly tak, abyste se mohli rovnou zapojit a vše si vyzkoušet. Nebo se můžete na první schůzce klidně jen dívat. 

Pokud plánujete přijít, zapište se prosím na nejaktuálnější list do této tabulky. Registrační tabulka nám pomáhá schůzku efektivně zorganizovat. Odkaz na tabulku je stálý, je ale nutné vždy na spodní liště dohledat správné datum schůzky. 

Pokud se na debatu chystáte vyrazit mimo akademický rok, ujistěte se na našich sociálních sítích, zda, a případně kdy a kde, o prázdninách schůzky probíhají.

Facebook

Dění nejen v našem klubu a okolo debaty vůbec můžete sledovat také na naší stránce na facebooku.  často ji aktualizujeme informacemi o debatních schůzkách a turnajích, fotografiemi z nich a spoustou dalších zajímavostí.

Email

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na naší emailové adrese dkuk@dkuk.cz.

Chcete-li emailem dostávat informace o vysokoškolské debatě v ČR a SR, přihlašte se do skupiny vsdebata na google groups.  Můžete tak učinit třeba na této stránce, dále postupujte podle instrukcí, které obratem obdržíte.

Co to je debatování?

K povinné výbavě každého ambicióznějšího člověka, ať už budoucího politika, diplomata, právníka, ekonoma či mnoha jiných neodmyslitelně patří i civilizovaný mluvený projev, stejně jako schopnost vést efektivní diskuzi a zřetelně formulovat názory a argumenty.

Debatování je nejúčinnější způsob, jak toho dosáhnout.

Nejedná se o pouhá rétorická cvičení ani o prosté rozebírání témat naší doby. Debatování je diskuze s pevně danými pravidly, v níž jedna strana - "vláda" stanovenou tezi podporuje a strana druhá - "opozice" vyvrací.  Debata má soutěžní formát. Strana, která účinněji obhájí svou pozici, použije silnější argumenty a je přesvědčivější, v debatě vítězí.

Debaty se zaměřují na nejvýznačnější politická, společenská, ekonomická i kulturní témata současnosti.  Běžným diskuzním jazykem je čeština. Debatování na UK však nabízí i možnost projevu v anglickém jazyce, což určitě ocení hlavně ti, kteří uvažují o studiu v zahraničí, kde je projev v cizím jazyce na úrovni nezbytnou podmínkou, nebo také ti studenti, jejichž kariéra angličtinu jako jednací jazyk předpokládá.

Pravidla a informace o tom, jak se akademická debata rozhoduje, můžete nalézt napřiklad v bookletu z Mistrovství světa 2017.

Video finále mistrovství světa 2018

Aktivity

Debatní turnaje v Československu

Čeští a slovenští debatéři tvoří jednu debatní komunitu, což je dáno především podobnými jazyky a kulturním zázemím, ale také tím, že mnoho debatérů na českých vysokých školách je původem ze Slovenska.  Utkávají se v následujících turnajích:

Na všech výše uvedených turnajích se debatuje v češtině a slovenštině.  V Praze se také koná jediný anglický vysokoškolský debatní turnaj v České a Slovenské republice zvaný Prague Open.

Debatní turnaje v zahraničí

Debatovat v angličtině na velmi vysoké úrovni je ale samozřejmě možné v zahraničí.  V Evropě je tradičně nejvyšší úroveň debaty ve Velké Británii a Irsku, vynikající je i v Holandsku a Německu.  Ve všech těchto zemí se také koná mnoho turnajů, kam jsou i studenti od nás srdečně zváni.