Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Jsme univerzitní klub s několikaletou tradicí, jehož členové se pravidelně schází k argumentačním kláním v tzv. britském formátu parlamentní debaty. Jde o diskusi podle přesných pravidel, ve které se dvoučlenné týmy snaží přesvědčit rozhodčí a publikum o svém pohledu na věc. Témata debat odrážejí zásadní otázky lidské společnosti, legalizací eutanázie počínaje a strategií boje proti terorismu konče. Debatování tříbí schopnosti analytického myšlení, přesného formulování myšlenek a rétoriky. Debatní klub studentů a přátel UK je otevřený všem studentům UK i dalších pražských vysokých škol, vítáme i zájemce z řad studentů středních škol či nestudentů.

Pravidelné schůzky

Všechny zkušené i nové zájemce o debatování zveme na naše pravidelné schůzky, které se konají každou středu v 19:00 v místnosti číslo P326 na Filozofické fakultě UK (informace o případných vyjímkách najdete vždy na našem facebooku). Seznámíme vás s pravidly, budete se moci na debatu podívat a ti odvážnější i hned zúčastnit.

Mimo semestr nám prosím napište, abyste si ověřili, zda se schůzka koná.

Facebook

Dění nejen v našem klubu a okolo debaty vůbec můžete sledovat také na naší stránce na facebooku. často ji aktualizujeme informacemi o debatních schůzkách a turnajích, fotografiemi z nich a spoustou dalších zajímavostí.

Email

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na naší emailové adrese dkuk@dkuk.cz.

Chcete-li emailem dostávat informace o vysokoškolské debatě v ČR a SR, přihlašte se do skupiny vsdebata na google groups. Můžete tak učinit třeba na této stránce, dále postupujte podle instrukcí, které obratem obdržíte.

Co to je debatování?

K povinné výbavě každého ambicióznějšího člověka, ať už budoucího politika, diplomata, právníka, ekonoma či mnoha jiných neodmyslitelně patří i civilizovaný mluvený projev, stejně jako schopnost vést efektivní diskuzi a zřetelně formulovat názory a argumenty.

Debatování je nejúčinnější způsob, jak toho dosáhnout.

Nejedná se o pouhá rétorická cvičení ani o prosté rozebírání témat naší doby. Debatování je diskuze s pevně danými pravidly, v níž jedna strana - "vláda" stanovenou tezi podporuje a strana druhá - "opozice" vyvrací. Debata má soutěžní formát. Strana, která účinněji obhájí svou pozici, použije silnější argumenty a je přesvědčivější, v debatě vítězí.

Debaty se zaměřují na nejvýznačnější politická, společenská, ekonomická i kulturní témata současnosti. Běžným diskuzním jazykem je čeština. Debatování na UK však nabízí i možnost projevu v anglickém jazyce, což určitě ocení hlavně ti, kteří uvažují o studiu v zahraničí, kde je projev v cizím jazyce na úrovni nezbytnou podmínkou, nebo také ti studenti, jejichž kariéra angličtinu jako jednací jazyk předpokládá.

Pravidla a informace o tom, jak se akademická debata rozhoduje, můžete nalézt napřiklad v bookletu z Mistrovství světa 2017.

Video finále mistrovství světa 2018

Aktivity


Debatní turnaje v Československu

Čeští a slovenští debatéři tvoří jednu debatní komunitu, což je dáno především podobnými jazyky a kulturním zázemím, ale také tím, že mnoho debatérů na českých vysokých školách je původem ze Slovenska. Utkávají se v následujících turnajích:

  • Mikulášský turnaj s r. o. - Je záměrně velmi neformální turnaj pořádaný od roku 2002 v Praze na začátku prosince. Původně byl také zaměřený na začátečníky, kteří jsou stále zváni především, ale některé roky je to vůbec největší tuzemský turnaj, a proto se na něm úspěch velmi cení.

  • Brno Open - Jak už název napovídá, jedná se turnaj v Brně, který se koná každý rok začátkem letního semestru. Turnaj se maximálně snaží vyjít vstříc začátečníkům, ale nejspíš zde narazíte na mnoho týmů, jejichž výkony se i zkušenější debatéři mohou inspirovat.

  • Akademické mistrovství České a Slovenské republiky (AMČSR) - Turnaj, ve kterém se od roku 2001 rozhoduje, kdo se stane národním mistrem v debatováni. Turnaj se každý rok koná jinde, doposud proběhl v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě. Zpravidla se koná v dubnu.

Na všech výše uvedených turnajích se debatuje v češtině a slovenštině. V Praze se také koná jediný anglický vysokoškolský debatní turnaj v České a Slovenské republice zvaný Prague Open.

Debatní turnaje v zahraničí

Debatovat v angličtině na velmi vysoké úrovni je ale samozřejmě možné v zahraničí. V Evropě je tradičně nejvyšší úroveň debaty ve Velké Británii a Irsku, vynikající je i v Holandsku a Německu. Ve všech těchto zemí se také koná mnoho turnajů, kam jsou i studenti od nás srdečně zváni.